Ποιότητα

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας

Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ΖΩΗ έχοντας ως οδηγό την ευθύνη, την αξιοπιστία και την αφοσίωση στον άνθρωπο δεσμεύεται να παρέχει στους εξεταζόμενους/θεράποντες ιατρούς τις υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η ίδια.

Για την επίτευξη των παραπάνω:

  • Υιοθετούμε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητάς μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο CYS EN ISO 9001
  • Η Διοίκηση της εταιρείας και όλα τα μέλη του προσωπικού δεσμεύονται να προάγουν ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα
  • Βασικός μας στόχος είναι η ικανοποίηση των ασθενών και των εργαζομένων, αλλά και των πάσης φύσεως συνεργατών και προμηθευτών μας, βελτιώνοντας συνεχώς την κατάρτιση μας
  • Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας ώστε να εξασφαλίζουμε το σταθερό επίπεδο ποιότητας
  • Οι παρατηρήσεις για τις υπηρεσίες μας εξυπηρετούν την βελτίωση της ποιότητας
  • Δέσμευσή μας είναι ο σεβασμός της ιδιωτικότητας των εξεταζόμενων μας όταν διαχειριζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα και οφείλουμε εκ νόμου να δράσουμε

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  • Tα προσωπικά δεδομένα του εξεταζόμενου είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με ασθενή εάν αυτός/αυτή μπορεί άμεσα ή έμμεσα να ταυτοποιηθεί από αυτήν την πληροφορία. Οι προσωπικές πληροφορίες δεν είναι μόνο το όνομα του ασθενούς, το τηλέφωνο, η παρούσα τοποθεσία, η διεύθυνση, αλλά οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με την υγεία του εξεταζομένου (π.χ συνταγογράφηση, ιστορικό ιατρικών εξετάσεων, διάγνωση που περιλαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα).
  • Δέσμευσή μας είναι ο σεβασμός της ιδιωτικότητας των εξεταζόμενων μας ενόσω διαχειριζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα και οφείλουμε εκ νόμου να δράσουμε.