Παρουσίαση

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Σήμερα το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο ΖΩΗ λειτουργεί σε ένα απολύτως λειτουργικό και ασφαλές οίκημα στο κέντρο της Λευκωσίας  στο οποίο είναι εγκατεστημένο, σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αισθητικής και ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Ταυτόχρονα, είναι στελεχωμένο από καταξιωμένους ιατρούς και επαγγελματίες υγείας, με άρτια επιστημονική κατάρτιση και υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Εξειδικευμένο προσωπικό

Το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο ΖΩΗ, εφαρμόζοντας πιστά τα υψηλά πρότυπα λειτουργίας καταξιωμένων Διαγνωστικών Κέντρων του εξωτερικού, ανταποκρίνεται επιτυχώς στην ευθύνη εξασφάλισης της άριστης ποιότητας των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων με αφοσίωση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που την εμπιστεύονται.