Εταιρική και κοινωνική ευθύνη

Κοινωνικές πρωτοβουλίες και δράσεις

Ανθρωποκεντρικό Όραμα

Το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο ΖΩΗ, από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής του, υπηρετεί με συνέπεια το ανθρωποκεντρικό της όραμα που καθορίζει κάθε της δραστηριότητα.

Στέκεται σταθερά δίπλα στο κοινωνικό σύνολο και υλοποιεί ενέργειες, στηρίζοντας τους συμπολίτες και συνεισφέροντας στην τοπική κοινότητα.

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στην κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται, αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες που εστιάζονται στους εξής τομείς:

Κοινωνία

Στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και συστηματική οικονομική ενίσχυση του έργου φορέων με αναγνωρισμένη κοινωνική δράση.

Πολιτισμός και Αθλητισμός

Υποστήριξη φορέων που προάγουν τον πολιτισμό και ενίσχυση του αθλητικού ιδεώδους μέσω χορηγιών σε αθλητές, συλλόγους, αθλητικές διοργανώσεις και γεγονότα.

Ιδιωτική ασφάλιση και οικονομία

Υποστήριξη οργανισμών και φορέων της ιδιωτικής ασφάλισης, μέσα από την οικονομική ενίσχυση συνεδρίων και εκδηλώσεων αλλά και την παροχή δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων με στόχο την αφύπνιση της κοινής γνώμης και την ενδυνάμωση της συνείδησης αναφορικά με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση στη χώρα μας.

Ανθρώπινο δυναμικό

Με την πεποίθηση ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα εξέλιξης της εταιρείας, το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο ΖΩΗ επενδύει σε αυτό ενώ ταυτόχρονα παρέχει ένα βιώσιμο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Παράλληλα το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο ΖΩΗ εκπονεί καμπάνιες προληπτικής ιατρικής και ενημέρωσης κοινού σε όλη τη χώρα, καθώς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για σημαντικά νοσήματα (οστεοπόρωση, καρκίνος του μαστού, του προστάτη αδένα κτλ) σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες και συλλόγους ασθενών. Η εταιρεία βρίσκεται με συνέπεια στο πλευρό των ενώσεων ασθενών σε όλη την Κύπρο και πραγματοποιεί προγράμματα υποστήριξης ασθενών για σοβαρές ασθένειες. Επιπρόσθετα το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο ΖΩΗ συμμετέχει έμπρακτα σε κοινωνικές, επιστημονικές και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την υποστήριξη και ενδυνάμωση ασθενών, ώστε να ανταπεξέλθουν με σθένος και αυτοπεποίθηση τον αγώνα τους.